8:34 pm - Thursday January 18, 2018

Danh bạ websites

danhbawebsite_logo

HĐGMVN – GIÁO PHẬN – UỶ BAN

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Uỷ ban Kinh Thánh
Uỷ ban Mục vụ Di dân Uỷ ban Giáo Lý Đức Tin
Uỷ ban Mục Vụ Gia Đình Uỷ ban BAXH – Caritas Việt Nam
Uỷ ban Nghệ Thuật Thánh

 

Tổng Giáo Phận Hà Nội Tổng Giáo Phận Huế Tổng Giáo Phận TP HCM
Giáo phận Lạng Sơn Giáo phận Đà Nẵng Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Bắc Ninh Giáo phận Qui Nhơn Giáo phận Phan Thiết
Giáo phận Hải Phòng Giáo phận Kontum Giáo Phận Phú Cường
Giáo phận Phát Diệm Giáo phận Ban Mê Thuột Giáo phận Xuân Lộc
Giáo phận Thái Bình Giáo phận Nha Trang Giáo phận Mỹ Tho
Giáo phận Hưng Hóa Giáo phận Vĩnh Long
Giáo phận Bùi Chu Giáo phận Bà Rịa
Giáo phận Thanh Hoá Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Vinh Giáo phận Long Xuyên

CÁC DÒNG TU

LH Bề Trên Thượng Cấp Dòng Thánh Gia Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
Dòng Tên Việt Nam Xuân Bích Việt Nam Dòng Đa Minh Tam Hiệp
Dòng Phanxicô VN Dòng Cát Minh Dòng Mân Côi Chí Hòa
Dòng Don Bosco Dòng Lasan Dòng Con Đức Mẹ phù hộ
Dòng Thánh Thể Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời Dòng MTG Thủ Đức
Tỉnh dòng Đa Minh Dòng Ðồng Công  Dòng Thừa Sai Bác Ái CKT
Dòng Thánh Tâm Huế Dòng Ngôi Lời
Dòng Thừa Sai Đức Tin Dòng Đức Mẹ lên trời
Dòng thừa sai các Thánh TĐ
Dòng Chúa Cứu Thế VN

CÁC WEBSITES KHÁC

Phút Hồi Tâm Linh Thao 40 giây Lời Chúa
Phút cầu nguyện Loan Báo Tin Mừng
Kinh thánh cho mọi người