8:42 pm - Thursday January 18, 2018

Ý Cầu Nguyện tháng 01

I/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

*Cầu cho những tôn giáo thiểu số tại Á Châu:

Xin cho các Kitô hữu cũng như các tôn giáo thiểu số tại Á Châu được hoàn toàn tự do sống niềm tin của mình.

II/ Ý CẦU NGUYỆN CỦA HỘI DÒNG

1/Kính Mừng Bổn Mạng:

* Ngày 01:  Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

 Kính mừng Bổn Mạng Quý Chị Em:

Chị Maria Nguyễn Thị Mộng Hòa

Chị Maria Nguyễn Thị Thục Uyên

Chị Maria Lưu Thị Thanh Thuỷ

Chị Maria Nguyễn Thị Bình

Chị Maria Phạm Thị Kim Thảo

Chị Maria Nguyễn Thị Quang

Chị Maria Nguyễn Thị Minh

* Ngày 21:  Thánh Anê Trinh nữ Tử Đạo

Chị M. Céline Trần Thị Thuần

Chị M. Agnès Nguyễn Thị Quý

Chị M. Caritas Đoàn Thị Kim

Chị M. Amélie Trần Thị Niên

Chị M. Jeanne D’Arc Đỗ Thị Sa

Chị M. Sidonia Đoàn Thị Thật

Chị M. Régina Nguyễn Thị Sâm

Chị M. Anê Hoàng Thị Mỹ Dung

Chị M. Anê Nguyễn Thị Nguyệt Thảo

Chị M. Anê Trương Thị Lan

Chị M. Anê Nguyễn Thị Vân

Chị M. Anê Võ Thị Tâm

Chị M. Anê Huỳnh Thị Kim Loan

Chị M. Anê Hoàng Thị Anh Nhật

Chị M. Anê Nguyễn Thị Như

Chị M. Anê Đình Én, Chị M. Anê Phượng

* Ngày 25: Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại

Chị M. Saint Paul Nguyễn Thị Mỹ

* Ngày 27: Thánh Angèle

Chị M. Angèle Trần Thị Lãnh

2/Các Cộng Đoàn Thành Lập

– 01/01/2007: Thành lập CĐ Thánh Mẫu (Pờ Y)

– 18/01/2007: Thành lập CĐ Thiên Ân, Yaly

 – 20/01/1933: Thành lập CĐ Hà Úc

 – 25/1/1970 : Thành lập CĐ Thánh Linh (Thanh Bình Pleiku

***

3/Tưởng Niệm các Chị:

* Ngày 04.01.1989: Chị M. Ursule Trần Thị Mai (Anê), an táng tại Nhà Mẹ

* Ngày 08.01.1923: Bà Thay (Maria), an táng tại Nhà Mẹ.

* Ngày 08.01.1961: Bà M.Thérèse Lê Thị Tịnh (Madalêna), an táng tại Nhà Mẹ.

* Ngày 11.01.2016: Chị M. Matthieu Nguyễn Thị Nhụy (Anna), an táng tại Khiết Tâm, Thủ Đức

* Ngày 16.01.1972: Chị M. Apolline Trần Thị Chúng (Matta), an táng tại Nhà Mẹ.

* Ngày 16.01.1977: Chị M. Hedwige Nguyễn Thị Bài (Anna), an táng tại Nhà Mẹ

* Ngày 18.01.1984: Chị M. Eugénie Loan (Anna), an táng tại Nhà Mẹ

* Ngày 21.01.2009: Chị M. Josephine Hoàng Thị Luật (Anna), an táng tại Thiên Thai, Huế

* Ngày 22.01.1989: Bà M. Colette Phan Thị Kính (Anna), an táng tại Khiết Tâm, Thủ Đức, 08/8/2006 cải táng về nhà PS Bêtania

* Ngày 23.01.1975: Chị M. Rosa Mystica Nguyễn Thị Hường Liên (Maria), an táng tại Khiết Tâm, Thủ Đức, 27/7/2006 cải táng về nhà PS Bêtania

* Ngày 23.01.1999: Chị Marie Thérèse de l’Enfant Jésus Usula Công Tằng Tôn Nữ Thị Trước (Huỳnh Trúc) (Usula), an táng tại Thiên Thai, Huế

* Ngày 27.01.1982: Chị M. Lucie Trần Thị Lộc (Maria), an táng tại Nhà Mẹ

* Ngày 27.01.2005: Dì Bé (Matta), an táng tại Nhà Mẹ

 Xem thêm tiểu sử các Chị –>

Thuộc về mục: Ý cầu nguyện