8:45 pm - Thursday January 18, 2018


Mục: Video, powerpoint Subscribe to Video, powerpoint

hh

Phim hoạt hình: Tiểu sử Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys

TRI ÂN ĐỨC CHA TỔ PHỤ Tuyển Viện Huế thực Hiện
tri

Video: “Tri Ân Đức Cha Chabanon”… Kỷ niệm Lễ Giỗ 80 năm, Thanh Tuyển FMI – Sài Gòn thực hiện

Tiểu sử Đấng Sáng Lập FMI - Đức Cha Allys.mp4_20171019084238

Tiểu sử Đấng Sáng Lập FMI – Đức Cha Allys

tải xuống (4)

Slideshow GIỚI THIỆU HỘI DÒNG FMI, Học Viện Huế thực hiện

Cùng nhau trở về nguồn và thể hiện lòng tri ân là tâm tình của người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm trong tháng Tư – tháng Đấng Sáng lập. Hòa chung tâm tình ấy, gia đình Học Viện chúng em xin được...