8:39 pm - Thursday January 18, 2018


Mục: Lớp học tình thương Subscribe to Lớp học tình thương

IMG_5569

Lớp tình thương Linh Ân FMI, A Lưới

Lớp tình thương Linh Ân – A Lưới bắt đầu từ tháng 10 năm 2014 nhằm giúp cho những em học sinh nghèo và những em có học lực yếu vươn lên. Tại vùng đất A Lưới này đa số là những em học...
DSCN2669

Cộng đoàn Thủy Cam FMI, Lớp tình thương… Năm học 2015-2016

Sau năm học 2014 – 2015, chị em trong cộng đoàn Thủy Cam tìm hiểu, học hỏi để xây dựng mô hình lớp tình thương tại đây, như một công cuộc được Hội Dòng ủy thác. Với nhiều trăn trở và...
fg

Lớp Học “Bé Tập Viết”, cộng đoàn FMI – Trung Hậu

LỚP HỌC “BÉ TẬP VIẾT” “Bé tập viết” ra đời ngày 10.04.2015 bởi thao thức của chị em trong cộng đoàn “làm thế nào để giúp cho các em chuẩn bị vào lớp 1 cho tốt?”. Chị em bắt đầu...