8:50 pm - Thursday January 18, 2018


Mục: Ý cầu nguyện Subscribe to Ý cầu nguyện

memuaxuan

Ý Cầu Nguyện tháng 01

I/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ *Cầu cho những tôn giáo thiểu số tại Á Châu: Xin cho các Kitô hữu cũng như các tôn giáo thiểu số tại Á Châu được hoàn toàn tự do sống niềm tin...
advent4

Ý cầu nguyện tháng 12

I/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ *Ý chung:  Cầu cho người cao tuổi Xin cho những người cao tuổi, nhờ sự nâng đỡ của các thành viên trong gia đình và các cộng đoàn Kitô hữu, biết...
tinmung-26

Ý cầu nguyện tháng 11

I/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ *Ý chung: Cầu cho việc làm chứng Tin Mừng tại Á Châu: Xin cho các Kitô hữu ở Á Châu khi làm chứng Tin Mừng tại Á Châu bằng lời nói và việc làm,...
lanhat18

Ý cầu nguyện tháng 10

I/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ *Ý chung: Xin Ơn cho các Nhân Viên Làm Việc và Người Bị Thất Nghiệp – Để tất cả các nhân viên làm việc được tôn trọng và bảo vệ quyền lợi...
124

Ý cầu nguyện tháng 09

I/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: Cầu cho các giáo xứ. nhờ sự thúc đẩy của tinh thần truyền giáo, xin cho các giáo xứ trở thành nơi hiệp nhất trong đức tin và chứng nhân của đức...
index5

Ý cầu nguyện tháng 08

I/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ Cầu cho các nghệ nhân: Xin cho tác phẩm là thành quả của nghệ nhân trong thời đại chúng ta, giúp tất cả chúng ta giúp khám phá vẻ đẹp của công trình...
kute

Ý cầu nguyện tháng 07

I/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ Cầu cho những người xa lìa Đức tin Kitô giáo: Xin cho những người xa lìa Đức tin Kitô giáo, biết tái khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa giàu lòng...
chua-thanh-than-hien-xuong

Ý cầu nguyện tháng 06

I/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ *Cầu cho việc hủy bỏ nạn buôn bán vũ khí: Xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia biết dùng những biện pháp hữu hiệu để chấm dứt việc buôn bán...
lanhat19

Ý cầu nguyện tháng 05

I/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ: Cầu cho các Kitô hữu Phi Châu, những chứng nhân của hòa bình: Xin cho các Kitô hữu Phi Châu trở nên những người kiến tạo sự hòa giải, công lý và...
images (1)

Ý cầu nguyện tháng 04

I/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ *Cầu cho giới trẻ: Xin cho những người trẻ biết quảng đại đáp lại ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, để có thể tận hiến cho Chúa trong đời sống...