8:33 pm - Thursday January 18, 2018


Mục: Thơ Tin Mừng Subscribe to Thơ Tin Mừng

1251542_634570774113918750-1

Thơ Tin Mừng Lễ Chúa Kitô Vua – năm A

LỄ CHÚA KITÔ VUA – A Mt 25, 31-46   Đức Giê-su phán thế này: Khi Con Người đến trong ngày vinh quang Sứ thần hầu hạ đàng hoàng Bấy giờ Người ngự khải hoàn trên ngai Các dân tập hợp trước...
cn33tna

Thơ Tin Mừng Chúa Nhật XXXIII – TN A

CN XXXIII TN –A Mt 25,14-30 Dụ ngôn Chúa kể tỏ tường Có người kia sắp lên đường đi xa Ông kêu đầy tớ đến mà Trao phần của cải ông ra từng người Người này năm yến lãnh rồi Người kia...
20171025043904Vậy anh em hãy canh thức

Thơ Tin Mừng Chúa Nhật XXXII – TN A

CN XXXII TN –A Mt 25,1-13 Dụ ngôn Chúa kể rõ ràng: Nước Trời như chuyện mười nàng nữ trinh Cầm đèn đón rể thật tình Năm cô dại chẳng mang bình dầu theo Năm cô khôn đã cầm theo Dầu, đèn đủ...
tải xuống

Thơ Tin Mừng Chúa Nhật XXXI TN – A

CN XXXI TN –A Mt 23,1-12 Đức Giê-su nói với dân Pha-ri-siêu với thành phần kinh sư Ngồi trên tòa giảng huấn từ Anh em hãy giữ cũng như thực hành Nhưng đừng theo họ làm nhanh Bởi vì họ nói, thực...
000523_1

Thơ Tin Mừng Chúa Nhật XXX TN – A

CN XXX TN –A Mt 22,34-40 Khi nghe tin Chúa đã làm Nhóm Sa-đốc phải ngậm hàm nín câm Pha-ri-siêu họp âm thầm Một thông luật hỏi thử tâm Chúa rằng: Thưa Thầy, trong các điều răn Điều nào trọng...
tải xuống

Thơ Tin Mừng Chúa Nhật XXIX TN – A

CN XXIX TN –A Mt 22,15-21 Pha-ri-siêu lại họp bàn Tìm mưu tính kế đa mang hại Người. Họ sai môn đệ hỏi Người: Thưa Thầy, tôi biết Thầy người thẳng ngay Cứ theo sự thật giải bày Vì Thầy cũng...
images

Thơ Tin Mừng Chúa Nhật XXVIII TN – A

CN XXVIII TN –A Mt 22,1-14 Đức Giê-su nói dụ ngôn: Với hàng kỳ mục trong dân thế này: Nước Trời như chuyện một ngày Nhà vua mở tiệc cưới, ngay con mình Ông mời quan khách thân tình Nhưng rồi...
Lectura_diaria_para_la_2a_semana_Tiempo_de_Cuaresma

Thơ Tin Mừng Chúa Nhật XXVII TN – A

CN XXVII TN –A Mt 21,33-43 Đức Giê-su nói dụ ngôn Với hàng kỳ mục trong dân bấy giờ: Người kia trồng một vườn nho Chung quanh rào giậu, còn cho khoét bồn Và xây một tháp trông chừng Cho người...
download

Thơ Tin Mừng Chúa Nhật XXVI TN – A

CN XXVI TN –A Mt 21,28-32 Một người kia có hai trai Ông ta nói với con trai trưởng rằng: Vườn nho, con hãy làm chăng? Nó thưa: không muốn. Nhưng rằng lại đi. Còn người con thứ: thưa đi. Nhưng rồi...
vineyard-workers

Thơ Tin Mừng Chúa Nhật XXV TN – A

CN XXV TN –A Mt 20,1-16a Nước Trời như chuyện chủ nhà Mới vừa tảng sáng đi ra mướn người Sau khi thỏa thuận xong xuôi Mỗi ngày sẽ lãnh mỗi người một quan Họ vào làm việc đàng hoàng, Giờ...