8:40 pm - Thursday January 18, 2018


Mục: Nhà tình thương Xuân Phương Subscribe to Nhà tình thương Xuân Phương

20151006_074115

Nhà tình thương Xuân Phương – FMI, Đầu Niên Khóa 2016-2017

Năm học mới 2016-2017 cấp tiểu học bắt đầu từ tuần cuối tháng 8. Trở lại với Nhà Tình Thương Xuân Phương vào ngày đầu tháng 9, các em nhỏ có một tuần lễ để ổn định và chuẩn bị...
GEDSC DIGITAL CAMERA

Nhà Tình Thương Xuân Phương – kỷ niệm khó quên…

Đây là video do 2 bạn Camille Servignat và Alexandre Renoult thực hiện sau những ngày ở tại cộng đoàn Xuân Phương FMI. Voila nos deux mois à la maison d’amour sont terminés… Quelques larmes, mais surtout...
GEDC0434

Nhà Tình Thương Xuân Phương -FMI, Niên khóa 2014-2015

NHÀ TÌNH THƯƠNG XUÂN PHƯƠNG Nhà tình thương Xuân Phương1 là một cộng đoàn của Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nơi đây chăm sóc bán trú cho các trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ sơ...