8:43 pm - Thursday January 18, 2018


Daily Archives: 9:19 pm

DSCN0099

Nhà Nội trú Ialy, Mùa Giáng Sinh … niềm vui nối tiếp niềm vui !

Hòa chung niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh với Giáo Hội, gia đình Nội trú Thiên Ân Ialy chúng tôi cũng có những hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa trong Mùa Giáng sinh. Ngay  từ những ngày đầu...
RV30451_Articolo

Đức Thánh Cha tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh

VATICAN. ĐTC phê bình nước giàu mạnh áp đặt các ”nhân quyền mới” như ”quyền phá thai”, hôn nhân tính, v.v. cho các nước nghèo là một hình thức mới ”thực dân ý thức hệ”.  Trên đây...
prua

Suy niệm Tin Mừng Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa

LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA -B Mc 1,7-11 Cả ba Tin Mừng Nhất Lãm đều ghi lại biến cố Chúa Giê-su chịu phép rửa, khởi đầu sứ vụ công khai. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng...