8:53 pm - Thursday January 18, 2018

Bài hát

*Đây là những bài hát ca ngợi Đấng Sáng Lập Dòng, do chị em FMI sáng tác

(Lưu hành nội bộ)                                               

—————

Xin bấm vào tựa đề mỗi bài để xem bài hát

1/ CHÀO MỪNG ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG – M.Consolata Bùi Thị Bông (FMI)

2/ CHA YÊU MẾN MỌI NGƯỜI – Chị M.Matta Võ Hương (FMI)

3/ NGƯỜI CHA – Chị M.Isave Thùy Liên (FMI)

4/ THEO BƯỚC CHA HIỀN – Chị M. Catarina Tâm Anh (FMI)

5/ TRI ÂN ĐẤNG SÁNG LẬP – Chị M. Catarina Tâm Anh (FMI)

6/ GƯƠNG CHA – Chị M.Anna Thanh Tâm (FMI)

7/ GƯƠNG CHA TÔI – Chị M.Anna Thanh Tâm (FMI)

8/ SÁNG NGỜI TÌNH CHA – Chị Maria Huyền Trân (CTS)

9/ BÀI CA THƯƠNG CHA – Chị Maria Ngọc Nga (FMI)

10/ TƯỞNG NHỚ CHA YÊU – Chị M.Têrêxa Mai Hoa (FMI)

11/ LẶNG THẦM BÊN CHA – Chị M. Catarina Nguyễn Hương (CTS)

12/ CHA TÔI – Chị M.Catarina Thu Ngân (FMI)

13/ HƯƠNG TRẦM DÂNG CHA – Chị M.Têrêxa Phan Nguyện (FMI)

14/ TÌNH CHA VỚI HUẾ – Chị M.Têrêxa Phan Nguyện (FMI)

15/ CON ĐƯỜNG CHA ĐI – Chị M.Têrêxa Phan Nguyện (FMI)

16/ TRI ÂN HAI ĐẤNG SÁNG LẬP – Chị M.Têrêxa Phan Nguyện (FMI)

17/ TRI ÂN TÌNH CHA – Chị M.Anna Hồng Hiệp (FMI)

18/ NỖI LÒNG CHA TÔI – Chị Maria Nguyễn Hằng (FMI)

19/ GƯƠNG CHA HIỀN – Chị Maria Nguyễn Hằng (FMI)

20/ THEO GƯƠNG CHA – Chị M.Matta Lê Lan (FMI)

22/ NHỚ ƠN CHA – Chị M.Matta Lê Lan (FMI)

23/ NIỀM TIN YÊU – Chị Maria Nguyễn Thị Thắm (CTS)

24/ NIỀM TIN SÁNG MÃI – Chị Agatha Trần Thị Hải (FMI)

25/ TÌNH KHÚC NGƯỜI CHA – Chị Maria Nguyễn Nữ Hoài (FMI)

26/ TÌNH YÊU THÚC BÁCH MỘT TÌNH YÊU – Nhạc: Việt Dũng, lời: FMI

27/ BÀI CA TRI ÂN – Nhạc: Hồ Đắc Quốc, lời: FMI

BTT – FMI