8:40 pm - Thursday January 18, 2018

Huy Hiệu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

HUY HIỆU

DÒNG CON ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

hhhd

  • Màu xanh thiên thanh phía trên, tượng trưng cho bầu trời mênh mông an bình, với sự hiện diện của Đức Maria Vô Nhiễm, là ngôi sao luôn tỏa sáng, soi đường dẫn lối đoàn con trên biển trần gian.
  • Màu xanh đậm bên dưới gợi lên hình ảnh biển trần gian tăm tối với sóng gió ba đào.
  • Trên mặt biển là ba làn sóng đỏ tươi, tượng trưng ba lời khấn dòng, được người CĐMVN diễn tả ngay trong cuộc sống thánh hiến của mình. Giao ước tình yêu luôn luôn được thể hiện như một hy tế.
  • Cành huệ trắng vươn lên tươi tốt giữa biển đời, chính là mỗi nữ tu CĐMVN luôn yêu mến và lan tỏa sự trong sạch trong môi trường sống.
  • Lời thưa đầy khiêm tốn của Đức Maria đặt dưới gốc huệ làm khẩu hiệu cho người nữ tu CĐMVN nhận lấy châm ngôn này như một lời thưa liên lỉ và khiêm hạ “Ecce Ancilla Domini” (Này con là nữ tỳ Chúa). Bước đi trong tâm tình thái độ sống của Mẹ, hoàn toàn hiến dâng và vâng phục.
  • Huy hiệu được đặt trên Thánh Giá nói lên Mầu nhiệm trung tâm của đời sống CĐMVN: yêu mến và thông phần Thánh Giá Giêsu; cùng Mẹ bước theo Chúa Giêsu vác Thập Giá và hiệp thông trong hy tế cứu độ nhân loại.